ساختن پایگاه داده در MYSQL

ساختن پایگاه داده در MYSQL

در این مبحث میخواهیم  پایگاه داده در MYSQL را به صورت دستی و با استفاده از پی اچ پی بسازیم. در غیر این صورت با استفاده از برنامه های موجود میتوان پایگاه داده ساخت و اطلاعات را وارد نمود.

برای ساختن پایگاه داده در MYSQL از تابع ()mysqli_query استفاده میشود. با استفاده از تابع ()mysqli_query دستورهای مختلف را برای اجرای به آن اضافه نماییم.

در این مثال یک پایگاه داده به نام my_db ساختیم. قبل از آن باید توجه داشته باشیم که ایجاد ارتباط با پایگاه داده و نداشتن هیچ نوع خطایی شرط اول است. سپس با استفاده از تابع ()mysqli_query که شامل متغیر های con$ و sql$ ساختن شدن پایگاه داده را بررسی کردیم.

ساختن جدول در MYSQL

حال میخواهیم یک جدول با نام “Persons” بسازیم که دارای سه ستون به نام های “FirstName”( نام)، “LastName”( نام خانوادگی) و “Age” (سن) است. برای بررسی این متغیر دوباره از تابع ()mysqli_query استفاده میکنیم

باید توجه داشته باشید در این مثال از CHAR استفاده شده است و تعداد کاراکترها را مشخص میکند. در این جا تعداد ۳۰ است. لازم به ذکر است که بیشترین تعداد کاراکتری که میتواند هر ستون بگیرد ۵۰ است.

نشانگر اولیه و افزاینده خودکار

هر یک از جداول در پایگاه داده باید یک نشانگر داشته باشد. هر یک از ستون های جدول یک نشانگر مخصوص به خود را دارد که با توجه به آن شناسایی میشوند. اگر برای آن این نشانگر را تعریف میکنید نمیتواند خالی باشد پس هنگام نوشتن ذکر کنید که NULL نباشد. این نشانگر ها یا ID ها معمولا عدد هستند و به صورت خودکار روند افزایشی(AUTO_INCREMENT) دارند. اولین عدد ۱ است و به ترتیب به آن اضافه میشود. پس بهتر است دستور زیر را در مثال قبل جایگزین نمایید.

2 نظرات شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


© 2013 Mobtadi. All rights reserved.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وبسایت مبتدی محفوظ است.