مبتدی زاده تفکری ویژه، شخصیتی دغدغه‌مند و قلبی سرشار از امید، برای بهبود مسیر آموزش بازاریابی دیجیتال راه اندازی شده است. هر یک از ما زمان زیادی را صرف پیدایش مسیر یادگیری صحیح و قابل اطمینان کرده‌ایم؛ از امروز مبتدی همچون مربی دلسوز و راهنمایی کارآمد شانه به شانه تمامی افراد تازه وارد دنیای دیجیتال مارکتینگ گام برمی‌دارید؛ تا مسیر پر پیچ و خم یادگیری افراد، تبدیل به جاده‌ای لذت بخش‌ برای رسیدن به هدفی شیرین شود.