پادکست یکی از ابزار‌های آموزشی موثر برای یادگیری حوزه‌های بازاریابی دیجیتال است؛ که سرعت روند یادگیری شما را افزایش می‌دهد. ویژگی مثبت این ابزار راحتی استفاده از آن است، زیرا شما در هر مکان و تحت هر شرایطی تنها با یک موبایل و هنسفری می‌توانید مهمان یک کلاس درس الکترونیکی باشید.