کتاب «آن ها می پرسند، شما پاسخ دهید»یک راهنمای ساده برای اصلاح استراتژی بازاریابی فعلی شما است. صرف نظر از بودجه تان، تقریبا به طور قطع در تلویزیون، رادیو، و تبلیغات چاپی بیش از حد خرج می کنید، با این حال از منبع شماره یکی که در اختیار دارید، یعنی اینترنت، غافل هستید. بازاریابی محتوا دیگر در مورد پر کردن کلمات کلیدی و ایجاد لینک نیست. در واقع، امروزه استفاده از آن تاکتیک‌ها باعث می‌شود عملکرد شما دگرگون شود. محتوای باکیفیت کلید موفقیت است. این کتاب به شما نشان می‌دهد که چگونه با استفاده از همان اصول اثبات‌شده‌ای که بازاریابی را برای همه انواع کسب‌وکارها، در صنایع مختلف متحول کرده‌اند، یک استراتژی محتوای موثر را ساختار دهید.