پس از انقلاب دیجیتال و گسترش شبکه‌های اجتماعی، ناگهان بازاریابی محتوا در کانون توجه همگان قرار گرفت. مهم‌ترین علت آن شاید پذیرش مخاطب در دریافت محتوا و سادگی نشر و توزیع بی‌هیچ هزینه‌ای از جانب شرکت‌ها یا افراد است که از طریق شبکه‌های اجتماعی میسر شده است.
در حال حاضر، نشر و توزیع محتوا از طریق دنیای دیجیتال به آسانی انجام می‌پذیرد، ولی تولید آن واجد پیچیدگی‌های بسیار زیادی است؛ چرا که سازمان محتوایی باید تولید کند که مورد پذیرش مخاطب باشد. از طرفی، به علت شبکه‌های متعدد با هویت و امکانات متفاوت نیازمند تولید محتوای اختصاصی است. از طرف دیگر، به علت دسترس‌پذیری آسان و بازدید روزانه‌ی مخاطبان، تولید محتوا باید با تکرار و به تعداد بیشتر صورت بگیرد و از همین رو، مخاطبان دنیای دیجیتال به اخبار، اطلاعات و محتوای روزانه پاسخ می‌دهند و کوچک‌ترین خطا بازتاب‌های سخت و جبران‌ناپذیری خواهد داشت.
فراموش نکنیم خطوط ارتباطی برند و حفظ ارزش‌های آن در تولید محتوا محدودیت‌ دیگری است که باید رعایت شود. از این رو، برای حضور یافتن در دنیای دیجیتال داشتن استراتژی تولید محتوا و رفتاری آگاهانه و هدفمند ضروری است. ولی چگونه می‌توان براساس استراتژی مشخص و اهداف تعیین‌شده محتوایی منطبق با ارزش‌های برند و قابل‌پذیرش برای مخاطبان تولید کرد؟
کتاب بازاریابی محتوا، با توجه به اهمیت روزافزون فضای مبتنی بر وب در بازاریابی، فرآیند تولید محتوا در دنیای دیجیتال را شرح می‌دهد. کتاب حاضر بر پایه‌ی تحقیقات و آموزش‌های مؤسسه‌های بین‌المللی بازاریابی محتوا در 9 فصل شامل مبانی بازاریابی، انواع مختلف محتوا، تولید محتوای آنلاین و… به رشته‌ی تحریر درآمده است.