کتاب بازاریابی پرمحتوا شروع مناسبی برای مسیر آشنایی و بازکردن صحبت با مخاطب است. جو پولیزی از ابتدا و به صورت تخصصی در زمینه بازاریابی محتوا با شرکت ها و سازمان های مختلف کار کرده و مطالعه کتابش می تواند شروع خوبی باشد. مثال های کاربردی که در بخش های مختلف کتاب مطرح شده کمک می کنند موضوع شفاف تر شود و ابعاد بیشتری از محتوا را بشناسیم.

در نگاه اول شاید به نظر برسد که کتاب بازاریابی پر محتوا مختص مدیران و کارشناسان واحد بازاریابی سازمان است، اما همان طور که نویسنده اشاره می کند، این کتاب از جهات مختلفی می تواند موردنیاز مدیران ارشد، کارشناسان و صاحبان کسب وکارها و استارت آپ ها نیز باشد، هم از این جهت که با شناخت هدف و فعالیت های کلیدی محتوا و بازاریابی محتوایی می توانند تصمیم های صحیح تری در این حوزه اتخاذ کنند و همراه تیم بازاریابی شوند و هم از این جهت که تأثير تلاش های تیم محتوا فقط معطوف به مشتریان بیرونی سازمان نیست و تهیه و انتشار محتوای خوب و ارزشمند می تواند در انگیزه بخشی به کارکنان و غنی کردن شغلشان و درگیر کردنشان با کار تأثیر بسزایی داشته باشد.