این کتاب به شما می آموزد که هر کارآفرینی در هر صنعتی می‌تواند با دنبال کردن چند گام اساسی، یک کسب و کار موفق ایجاد کند. “سازمان محتوا مدار” یعنی ابتدا محتوای متفاوت تولید کنید و بعد به فکر تولید و ارائه محصول باشید. این مدل برای ایجاد کسب‌و‌کارهای نوپا (استارتاپ ها) و آن دسته از کسب‌و‌کارها که از رشد باز ایستاده‌اند کارآمد است. مثال‌های واقعی و موفق استفاده از آن نشان می‌دهد که “سازمان محتوا مدار” مدلی نیست که تنها یکبار به طور تصادفی موفقیت‌آمیز بوده باشد؛ بلکه به راحتی قابل تکثیر در همه سازمان‌ها در سراسر جهان است.