جو پولیتزی در کتاب قدرت محتوا با سه عبارت کلیدی «داستان تاثیرگذار»، «بازاریابی کمتر»، «مشتری بیشتر» که در عنوان کتاب مشاهده می‌کنید، به دل مبحث بازاریابی محتوایی یا همان Content Marketing رفته است. او در این کتاب سخن خود را با پرداختن به تاریخچه بازاریابی محتوایی و تعاریف مختلف آن شروع می‌کند. نویسنده در ابتدا به صراحت اعلام می‌کند که اساس بازاریابی محتوایی این است که اطلاعات جذابی را که مشتریان‌تان شیفته‌اش هستند تولید کنید تا مشتریان در عمل به شما توجه کنند.

در پشت جلد این کتاب می‌خوانید: «در بازاریابی و تبلیغات سنتی سعی می‌کنید به دنیا بگویید برترین برند بازارید، اما در بازاریابی محتوایی به دنیا نشان می‌دهید که برترین برند هستید. باید محتوای مرتبط، ارزشمند و درگیرکننده‌ای را که مخاطب‌تان طلب می‌کند، هر جا که دنبالش می‌گردد به او ارائه دهید.»