نویسنده این کتاب تمام تلاش خود را کرده تا تمام آن چیزی را که در کسب‌و‌کار خودش مؤثر بوده، با خوانندگان این کتاب درمیان بگذارد. این توصیه‌ها کاملاً شفاف و قدم‌به‌قدم مطرح شده تا برای افراد کاربردی به حساب آید. کتاب ماشین محتوا تقریباً برای ایجاد یک ذهنیت کلی دربارۀ بازاریابی محتوایی نوشته شده است. همچنین، این کتاب محتوا را بیشتر در قالب متن، یعنی بلاگ‌پست دیده و توضیح داده است، و خیلی به سایر مدل‌های محتوا مانند عکس، ویدئو و… نپرداخته است.