شما را به مهمانی دعوت می‌کنم. در طول این مهمانی، همۀ آنچه را نیاز است بدانید، با شما در میان خواهم گذاشت.

مهمانی گوگل کتابی چاپی است که توسط مهران منصوری فر نوشته شده است و در قالب یک داستان، مهمترین نکاتی که باید از گوگل و دنیای سئو بدانید را با شما در میان می‌گذارد، شما به یک مهمانی دعوت می‌شوید که میزبان آن گوگل است و مهران منصوری فر همراه شماست. در این کتاب با یک داستان روبه‌رو هستید که در آن، میز شام استعاره از صفحۀ اول گوگل است. قرار است در این داستان، با قوانین همیشگی گوگل آشنا شوید و به‌کمک آن‌ها، رتبه‌های خوبی به دست بیاورید.

در این کتاب، به نکات چون زیر پرداخته‌ام:

  • تعریف دقیق سئو که هرگز از یادتان نخواهد رفت
  • حساسیت‌های گوگل که در داستان با آن‌ها روبه‌رو می‌شوید
  • نحوۀ تولید بهترین محتوایی که می‌توانید بنویسید
  • الگوریتم‌های گوگل و مأموریت آن‌ها
  • رسیدن به صفحۀ اول گوگل با پیداکردن مسیر صحیح