کتاب «هر برند یک داستان» از اهمیت و قدرت داستان‌ها در دنیای برندسازی می‌گوید و تشریح می‌کند که چرا این روزها، داستان‌سرایی برای برندها امری حیاتی به حساب می‌آید. در واقع با مطالعه‌ی این کتاب می‌توانید صدای شفاف‌تری برای برند خود بسازید.