کتاب سئو برای همیشه حاصل سال‌ها دانش و تجربه تخصصی تیم وبسیما در زمینه سئو است. در این کتاب به تکنیک‌هایی از سئو که ذاتا کلاه سیاه و روش‌هایی که پتانسیل تبدیل شدن به آن را دارند، پرداخته شده‌است. کتاب سئو کلاه سیاه در ۷ فصل تهیه و منتشر شده‌است.

محتوای این کتاب شامل مفاهیم آموزش سئو کلاه سیاه، بهینه سازی بیش از حد سایت، تکنیک‌های سئو کلاه سیاه در تولید محتوا و لینک سازی و سئو منفی است.