کتاب آموزش بازاریابی محتوا محور حاصل سال‌ها دانش و تجربه تخصصی تیم وبسیما در زمینه سئو است. در این کتاب مفاهیمی ارائه شده که مسیر ورود شما به تولید محتوای با کیفیت را تضمین می‌کند. کتاب آموزش بازاریابی محتوا محور در ۷ فصل تهیه و منتشر شده‌است.

محتوای این کتاب در ارتباط با مفاهیمی چون تولید محتوای با کیفیت، تعیین کلمات کلیدی متن، انتخاب کلمات کلیدی مناسب، تولید محتوای بهینه، اصول برچسب گذاری صحیح در سایت، تاثیر SCHEMA بر سئو و افزایش تعداد دیدگاه است.