سرفصل‌های وبینار

  • A/B تست چیست؟
  • A/B Testing در بازاریابی ایمیلی
  • A/B Testing در بازاریابی پیامکی (اس‌امی‌اس)
  • A/B Testing در بازاریابی محتوایی
  • فرایندهای A/B Testing با ذکر مثال‌های واقع

مخاطبین وبینار

  •  صاحبان کسب و کارهای اینترنتی
  • مدیران وب‌سایت‌ها
  • مدیران استارتاپ‌ها
  • بازاریابان دیجیتال