سرفصل‌های وبینار

  • انتخاب نوع کمپین
  • ایده پردازی و طراحی کمپین
  • ویژوال کمپین
  • نتیجه گیری کمپین
  • نحوه استفاده از تجریبات قبلی در کمپین های جدید

 

مخاطبین

مارکترها، دیجیتال مارکترها، کارآفرین‌ها، صاحبان کسب‌وکارهای خانگی و…

هرکسی که می‌خواهد کسب‌و کاری را در این مملکت رشد دهد مخاطب این وبینار است.