سرفصل‌های وبینار

  • چیستی برندینگ
  • استراتژی برند و پیاده سازی آن در استارتاپ ها
  • چرخه برند در استارتاپ‌ها
  • بایدها و نبایدهای برندینگ برای استارتاپ‌ها