سرفصل‌های وبینار

 جلسه اول

  • چگونه ‌می‌توانید از طریق محتوای موثر، افراد را جذب و آنها را  با محتوای خود درگیر کنید؟
  • چگونه ‌می‌توانید در نویسنگی پیشرفت کنید؟

جلسه دوم

  • چطور برای تبليغات و پروموشن برنامه‌ريزی کنید؟
  • چطور از كانال‌های تبليغاتی بهره ببرید؟
  • چطور کمپین خود را آناليز و بهينه‌سازی کنید؟