سرفصل‌های وبینار

    درک از بازاریابی محتوا

1. بازاریابی محتوا چیست؟
2. چطور می‌توانید به یک روش موفقِ بازاریابی محتوا دست پیدا کنید؟
3.کوئیز اول

قدرت داستانگویی برای کسب‌وکارها

1. چرا کسب‌وکار شما نیاز به یک داستان دارد؟
2. چه چیزی برای گفتنِ داستان نیاز دارید؟
3. یک داستان خوب شبیه چه چیزی است؟ (بررسی داستان‌های کسب‌وکارهای موفق ایرانی و خارجی)
4. کوئیز دوم

خلق ایده‌هایی برای محتوا

1. چرا به یک فرآیند خلق ایده برای محتوا نیاز دارید؟
2. ایده‌ها از کجا می‌آیند؟
3. چطور ایده‌ای برای خلق محتوا به دست آورید؟
4. کوئیز 3

برنامه ریزی بلند مدت یک استراتژی محتوای

1. چرا برنامه‌ریزی بلند مدت محتوا مهم است؟
2. چطور برای بازاریابی محتوای بلند مدت خود برنامه ریزی کنید؟
3. برنامه بلند مدت بازاریابی محتوا به چه شکل است؟ (بررسی داستان‌های کسبوکارهای موفق ایرانی و خارجی)
4. کوئیز 4