مخاطبین وبینار

  • همه صاحبان کسب و کار
  • همه علاقه مندان به بازاریابی محتوایی
  • همه افرادی که به نحوی در کسب و کار خود با بحران مواجه می‌شوند.