مخاطبین وبینار

  • دیجیتال مارکترها
  • مدیران بازاریابی کسب و کارها
  • صاحبین کسب و کارهای آنلاین
  • دانشجویان رشته های مرتبط با بازاریابی و تبلیغات