سرفصل‌های وبینار

  • اهمیت شناخت مخاطب در تهیه استراتژی محتوا
  • ایده‌هایی برای استفاده در پست‌های اینستاگرام
  • استانداردهای سایز تصاویر در اینستاگرام
  • از کجا تصاویر عالی برای اینستاگرام پیدا کنیم؟
  • ایده‌هایی برای استفاده در استوری اینستاگرام
  • اهمیت کپشن و هشتگ در استراتژی محتوا
  • زمانبندی مناسب برای انتشار محتوا در اینستاگرام