سرفصل‌های وبینار

  • چرا جذب؟
  • تفکر مبتنی بر جذب
  • کانال‌های جذب
  • انتخاب بهترین کانال‌های جذب برای کسب‌وکار

 

مخاطبین

مارکترها، دیجیتال مارکترها، کارآفرین‌ها، صاحبان کسب‌وکارهای خانگی و…

هرکسی که می‌خواهد کسب و کاری را در این مملکت رشد دهد مخاطب این وبینار است.