سرفصل‌های وبینار

 • تبلیغات دیجیتال: تعریف، مزایا و معایب
 • انتخاب و برنامه‌ریزی کمپین تبلیغاتی
 • مدل‌های تبلیغات دیجیتال
 • اهمیت محتوا در تبلیغات دیجیتال
 • مقایسه کاربران ارگانیک با با کاربران حاصل از تبلیغات دیجیتال
 • مدل‌های قیمتی رایج در تبلیغات دیجیتال
 • مدل‌های قیمتی
 • شبکه‌ی تبلیغات دیجیتال
 • استانداردهای مهم در صنعت تبلیغات دیجیتال
 • انواع تقلب در تبلیغات دیجیتال و راه‌های مقابله با آن‌ها
 • روندهای اصلی و مهم در تبلیغات دیجیتال
 • بازیگران بزرگ تبلیغات دیجیتال داخلی و خارجی
 • بررسی یک کمپین تبلیغات دیجیتال

 

مخاطبین وبینار

 • دیجیتال مارکترها
 • مدیران و کارشناسان بازاریابی
 • مدیران و صاحبان کسب‌وکارها
 • مشاوران حوزه‌ی تبلیغات و برند
 • علاقمندان به یادگیری در حوزه‌ی بازاریابی و تبلیغات دیجیتال