سرفصل‌های وبینار

 • تبلیغات آنلاین چیست
 • انواع تبلیغات آنلاین و روش‌های پرداخت هزینه آن
 • فراد چیست؟
 • تبلیغات همسان چیست
 • انواع تبلیغات همسان
 • کاربرد‌های تبلیغات همسان
 • موارد لازم برای شروع تبلیغات همسان
 • A/B Test
 • ابزار‌های تحلیلی لازم کدامند
 • بهینه سازی کمپین های تبلیغات همسان
 • موارد پیشرفته(ریتارگتینگ- بهینه سازی در لحظه و….)

 

مخاطبین وبینار

بازاریابان دیجیتال و علاقمندان به حوزه تبلیغات آنلاین و به طور کلی تمامی افرادی که قصد تبلیغات در فضای آنلاین را دارند.