به تجربه ثابت شده است که برنامه‌های بازاریابی دیجیتالی بدون استراتژی، فقط باعث دور ریختن پول بوده است. در این وبینار روش تدوین یک استراتژی درست بازاریابی دیجیتال و بایدها و نبایدهای آن را می‌آموزیم. محتوای آموزشی این وبینارها با تکیه بر مباحث عملی و کاربردی مارکتینگ تدوین شده‌ است، که باعث می‌شود شما در کنار آموزش مفاهیم، از تجربه عملی اساتید هم بهره‌مند شوید.