سرفصل‌های وبینار

 • ایمیل مارکتینگ چیه، چه کاربردهایی دارد؟
 • بررسی اعداد و ارقام ایمیل مارکتینگ
 • استراتژی ارسال ایمیل
 • تعریف ایمیل های عملیاتی و بازاریابی
 • روش های جمع آوری ایمیل و ساخت لیست با ویژگی های مختلف
 • ساختار ایمیل براینرخ بیشتر بازگشایی و کلیک کردن کاربران
 • چه زمانی ایمیل ارسال کنیم
 • معرفی سرویس دهندگان ایمیل
 • ساخت یک کمپین واقعی ایمیل مارکتینگو بررسی سنجه‌ها
 • راه اندازی اتوماسیون در ایمیل مارکتینگ

 

مخاطبین وبینار

 • صاحبین کسب و کارهای آنلاین
 • مدیران بازاریابی کسب و کارها
 • دیجیتال مارکترها
 • دانشجویان رشته های مرتبط با بازاریابی و تبلیغات