سرفصل‌های وبینار

  • معرفی ابزارهای مورد نیاز
  • فرمت‌های مورد استفاده گرافیکی
  • نحوه دسترسی به منابع و استفاده از آن‌ها
  • اجرای یک طرح گرافیکی با استفاده از اطلاعات وبینار

 

مخاطبین وبینار

  • افرادی که دانش گرافیک ندارند
  • مناسب برای کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط