توضیحات وبینار

اینباند مارکتینگ شیوه و استراتژی بازاریابی است که روی جذب، افزایش آگاهی و قدرت بخشیدن به مصرف کننده‌ها تمرکز می‌کند. در اینباندمارکتینگ علاوه بر تمرکز روی جذب مشتری جدید، باید بخشی جدی از انرژی خود را روی مشتری‌های پیشین بگذاریم و آن‌ها را رها نکنیم، بلکه ارتباطمان را طوری حفظ کنیم که اعتماد و علاقه افراد به برند ما به حدی برسد که هم خودشان از خدمات و محصولات مختلف ما استفاده کنند و هم ما را به دوستانشان معرفی کند.

اینباندمارکتینگ ارتباط بسیاری نزدیکی با بازاریابی دیجیتیال (Digital Marketing) و بازاریابی محتوایی (Content Marketing) دارد. در واقع در اینباند مارکتینگ استراتژی و متدلوژی استفاده می‌شود که به کمک دیجیتال مارکتینگ و کانتنت مارکتینگ، محتوا و پیام‌های اختصاصی برای هر دسته از مخاطبان (پرسونا) تولید و منتشر می‌شود.