سرفصل‌های وبینار

  • توضیح انواع قیف
  • ابزارها مورد نیاز برای بهینه سازی
  • روش‌های بهینه سازی قیف

 

مخاطبین وبینار

مارکترها، دیجیتال مارکترها، کارآفرین‌ها، صاحبان کسب‌وکارهای خانگی و…

هرکسی که می‌خواهد کسب‌و کاری را در این مملکت رشد دهد مخاطب این وبینار است.