مخاطبین وبینار

  • همه صاحبان کسب و کار
  • همه افرادی که قصد دارند کسب و کاری راه اندازی کنند.
  • همه شاغلان در کسب و کارهای استارت آپی
  • همه شاغلان در کسب و کارهای دیجیتال