سرفصل‌های وبینار

جلسه اول 

 • راهنمای خرید چیست؟
 • مزایای راهنمای خرید
 • بخش‌های راهنمای خرید
 • چطور بهترین راهنمای خرید را خلق کنیم؟
 • نکات کلیدی و طلایی
 • بررسی موردی
 • تمرین عملی

جلسه دوم 

 • نقد و بررسی محصول چیست؟
 • مزایای نقد و بررسی محصول
 • بخش‌های نقد و بررسی محصول
 • چطور بهترین نقد و بررسی را برای محصولات خلق کنیم؟
 • نکات کلیدی و طلایی
 • بررسی موردی