توضیحات وبینار

بازاریابی موتور‌های جستجو از جمله مفاهیم مهم و تاثیرگذار در دنیای دیجیتال مارکتینگ است؛ که تاثیر بسزایی در دیده شدن وبسایت یک مجموعه توسط افراد دارد. در این وبینار آموزشی به برخی از مفاهیم مهم این حوزه پرداخته شده که برای افراد بسیار مهم و تاثیرگذار است.