سرفصل‌های وبینار

 1. کارکرد و چرایی لینک‌های داخلی
 2. تفاوت لینک‌های داخلی Content و Inner Section
 3. ساز و کار Authority Distribution
 4. ساختار و الگوی تاثیرگذاری لینک‌های Static در ساید بار، فوتر و هدر
 5. الگو‌های آدرس‌دهی صفحات و کارآیی آن‌ها در شرایط مختلف
 6. نحوه چیدمان، آدرس دهی صفحات و ایجاد ارتباط Bridge، Hubpage و Core Pillars با بخش‌های مختلف سایت
 7. کارکرد‌های متعارف و نا‌متعارف BreadCrump
 8. ساختار و الگوی تاثیرگذاری لینک‌های Dynamic (RND, Related Posts, Top Posts, Customized Posts و…
 9. نحوه آرایش و طبقه بندی SiteMap
 10. اصول و تکنیک‌های اصلاح ساختار آدرس‌دهی وب سایت

 

مخاطبین وبینار

 • فعالین حوزه بازاریابی محتوایی
 • سئوکاران مبتدی و حرفه‌ای