سرفصل‌های وبینار

 • مراحل KW Research با استفاده از ابزارهای Ahrefs / Alexa / Word Tracker / KW Planner
 • نحوه تعیین Stackهای محتوایی و ساختار چیدمان KW Side Stack
 • نحوه تهیه و ساختار بندی Seed Listing مربوط به بخش‌های مختلف سایت و مرحله بندی تولید و توسعه Branch های محتوایی
 • نحوه ایجاد امضای محتوایی (Content Signature)و توسعه آن
 • نحوه آرایش Neighbor Content برای صحفات مختلف (Primary, Dead End, Listing & Index)
 • نحوه ایجاد ارتباط محتواهای مختلف با هم (Relevancy to Accuracy) با استفاده از Pointer و Hyperlink
 • کارکرد استفاده داخلی امضاهای محتوایی داخل وب سایت
 • نحوه ایجاد Bridge Page / Hub Page / Content Network
 • نکاتی برای جلوگیری از Cannibalization

 

مخاطبین وبینار

 • فعالین حوزه بازاریابی محتوایی
 • سئوکاران مبتدی و حرفه‌ای