سرفصل‌های وبینار

 • کلمات، اصلاحات و مفاهیم کلیدی SEO (MFA,FFA, CF, TF, RD, SS,…)
 • Page Types
 • Hub & Cluster Pages
 • Signals
 • Links
 • Content Development Methods
 • Crawling & Indexing Issues
 • Agile KW Targeting
 • Tools & Extentions
 • گام های عملیاتی انجام یک پروژه سئو

 

مخاطبین وبینار

 • علاقه مندان ورود به دنیای سئو
 • افراد فعال در حوزه سئو که قصد دارند دانش و نگاهی یکپارچه‌تر به مفاهیم و ساختارهای آن داشته باشند.