دوره آموزشی آکادمی سئو لب

سئولب آزمایشگاهی حضوری برای تست دانش افراد در زمینه سئو است. در این لب تمام فاکتور‌هایی که در سئو تاثیر دارد، بررسی می‌شود. شرکت کنندگان با کمک شواهد، نتایج و تجربیات عملی به یقین و درک صحیحی از مفاهیم سئو می‌رسند.

 

شرایط حضور در سئو لب

سئو لب یکی از پرطرقدار‌ترین کارگاه‌های آموزشی سئو است؛ که رقابت افراد برای حضور در آن بسیار زیاد است؛ اما باید بدانید که تنها 9 نفر می‌توانند در این لب حضور پیدا کنند!

حضور شما در این آزمایشگاه با سه شرط زیر همراه است :

  •  آشنایی با سئو

سئو لب دوره آموزشی یادگیری سئو نیست؛ زیرا در آن مفاهیم سئو آموزش داده نمی‌شود. یکی از مجوز‌های ورود شما به این آزمایشگاه، تسلط کامل بر مفاهیم سئو است.

  • قبولی در مصاحبه

لازمه ورود به سئو لب شرکت در مصاحبه آن است. به دلیل تقاضای زیاد شرکت کنندگان برای حضور در این دوره، انتخاب براساس میزان توانایی و دانش افراد صورت میگیرد؛ پس در صورت اطمینان و حس رضایت نسبت به دانش و هدف خود، برای شرکت در این دوره اقدام نمایید.

  • وجود انگیزه بالا

انگیزه و تلاش دو بازوی اصلی هر انسانی برای موفقیت و درخشش است. توانمندی‌های متنوع افراد در کنار انرژی و علاقه شانس گزینش شما را برای شرکت در این آزمایشگاه افزایش خواهد‌داد.

 

گواهی فارق التحصیلی

کار‌آموزان براساس فعالیت و تلاش خود در طول دوره، گواهی در یکی از چهار درجه زیر دریافت خواهند‌کرد :

درجه A درجه B درجه C درجه D
دانشجویانی که حداقل در 5 پروژه
بعنوان مدیر پروژه حضور پیدا کرده،
گواهی درجه A را دریافت و عنوان
SEO Manager را کسب خواهند‌کرد.
دانشجویانی که حداقل در ۲ پروژه
بعنوان دستیار سیری موفق و مثبت را
طی کرده، گواهی درجه B را دریافت و
عنوان SEO Expert را کسب خواهند‌کرد.
دانشجویانی که ۴ پروژه را با حداقل
۷۰ امتیاز با موفقیت پشت سر
گذاشته، گواهی درجه C را دریافت
و عنوانSEO Specialist را کسب
خواهند‌کرد.
دانشجویانی که ۷۲ ساعت شرکت
در کلاس را با موفقیت پشت سر
گذاشته، گواهی درجه D را دریافت و
عنوانSEO Trainer را کسب کرده و
وارد مرحله Shadow خواهند‌شد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، به وبسایت سئو لب مراجعه کنید.