سرفصل‌های وبینار

  • کمپین چیست و چرا کمپین اجرا می‌کنیم؟
  • انواع کمپین در شبکه‌های اجتماعی
  • شناخت KPIها در شبکه‌های اجتماعی
  • مراحل اجرای یک کمپین در شبکه‌های اجتماعی
  • نکات مهم در اجرای یک کمپین در شبکه‌های اجتماعی