سرفصل‌های وبینار

  • آشنایی با سرفصل‌های دوره تلگرام مارکتینگ
  • آشنایی با چند ابزار تحلیل تلگرام
  • آموزش بسیار کوتاه از تلگرام مارکتینگ

 

مخاطبین وبینار

  • صاحبان کسب و کار آنلاین
  • مدیران کانال‌های تلگرام
  • کارشناس‌های دیجیتال مارکتینگ
  • کارشناسان بازاریابی محتوایی در تلگرام