توضیحات وبینار

رقابت بین مجموعه‌های فعال در دنیای دیجیتال مارکتینگ، آنقدر زیاد است؛ که برای بررسی و مدیریت آن نیازمند ابزار‌های مفید و موثری هستیم. در این وبینار به معرفی ابزار‌هایی برای بررسی رقبا در حوزه بازاریابی دیجیتال می‌پردازیم؛ پس پیشنهاد می‌کنیم این وبینار آموزشی را به هیچ وجه از دست ندهید.