یادگیری یک علم یا مهارت جدید، مسیری طولانی در پی دارد؛ که برای موفقیت در آن نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی هستیم. گاهی می‌توان هزینه از دست رفته را جبران کرد؛ اما جبران زمان و عمر گذر کرده هرگز امکانپذیر نیست. بازاریابی دیجیتال یکی از حرفه‌های پر‌طرفدار این روز‌هاست که برای یادگیری آن مسیر‌های متعدد و منابع آموزشی زیادی موجود است. بررسی کارایی و سنجش کیفیت این مسیر‌ها و منابع آموزشی امری دشوار است که برای اطمینان از آن نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی هستیم.

زمان و هزینه دو فاکتور‌ مهم در یادگیری یک مهارت یا تخصص جدید است. میزان اهمیت این دو معیار  مبتدی را به این بینش رساند که برای حفظ این دو سرمایه گرانبها تمامی منابع آموزشی معتبر و ارزشمندی را که در مسیر یادگیری بازاریابی دیجیتال مفید و موثر واقع می‌شود را بطور کامل و یکجا در اختیار شما عزیزان قرار دهد.