برای یادگیری هر مبحث جدید در حوزه دیجیتال مارکتینگ منابع و ابزار‌های متنوعی وجود دارد که انتخاب هر یک از آن‌ها بسته به نوع شخصیت و نحوه آموزش افراد متنوع خواهد‌بود. آموزش ویدئویی یکی از ابزار‌های مفید برای افرادی است که زمان و فرصت کافی برای حضور فیزیکی در آکادمی‌ها را ندارند و تمایل دارند یادگیری را در منزل یا هر مکان دلخواه تنها به وسیله یک لب‌تاب و اینترنت انجام دهند.