یادگیری یک علم یا مهارت جدید مسیری طولانی در پی دارد؛ که برای موفقیت در آن نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی هستیم. گاهی می‌توان هزینه از دست رفته را جبران کرد؛ اما جبران زمان و عمر گذر کرده هرگز امکانپذیر نیست. ایمیل مارکتینگ یکی از شاخه‌های کارآمد و تخصصی حوزه بازاریابی دیجیتال است که برای یادگیری آن منابع آموزشی زیادی موجود است؛ اما بررسی کیفیت این منابع امری دشوار است که نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی هست.

زمان و هزینه دو فاکتور‌ مهم در یادگیری یک مهارت یا تخصص جدید است. میزان اهمیت این دو معیار ارزشمند مبتدی را به این بینش رساند که برای حفظ این دو سرمایه گرانبها تمامی منابع آموزشی مفید و معتبری را که در مسیر یادگیری ایمیل مارکتینگ مناسب است بطور کامل و یکجا در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

زمان و هزینه دو فاکتور‌ مهم در یادگیری یک مهارت یا تخصص جدید است. میزان اهمیت این دو معیار ارزشمند مبتدی را به این بینش رساند که برای حفظ این دو سرمایه گرانبها تمامی منابع آموزشی مفید و معتبری را که در مسیر یادگیری ایمیل مارکتینگ مناسب است بطور کامل و یکجا در اختیار شما عزیزان قرار دهد.