آژانس-دیجیتال-مارکتینگ-نوین

مدرسین آژانس دیجیتال مارکتینگ نوین

مدرسین آژانس دیجیتال مارکتینگ نوین

آژانس بازاریابی نوین قصد دارد همراه شما، فصلی نو در بازاریابی کسب و کارهای (دیجیتالی) ایران آغاز کند. رویکردی نو که از کسب و کارها می‌خواهد دیدی طولانی‌مدت داشته باشند. دیدی که درآمد امروز و راهکارهای کوتاه‌مدت تبلیغاتی را با کیفیت، شفافیت، آموزش و صمیمیت پیوند می‌زند. نگاهی که بر ایجاد روابط پایدار با مشتری‌ها تاکید دارد.

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد