امین-اسماعیلی

امین اسماعیلی

امین اسماعیلی

پوزیشن فعلی : مدیر فنی آژانس خلاقیت وبسیما

سابقه کاری : بنیانگذار دورهمی کندو

تحصیلات دانشگاهی : کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران

تخصص و مهارت : آموزش سئو و بازاریابی محتوا