بردیا-برجسته‌نژاد

بردیا برجسته‌نژاد

بردیا برجسته‌نژاد

پوزیشن فعلی: سازنده پادکست

سابقه کاری: اطلاعاتی موجود نیست

تحصیلات دانشگاهی: اطلاعاتی موجود نیست

تخصص و مهارت: پادکست

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد