حامد وثوقی

پوزیشن فعلی : هم‌بنیانگذار نادین ایده

سابقه کاری : اطلاعاتی نداریم

تحصیلات دانشگاهی : مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه

تخصص و مهارت : اطلاعاتی نداریم