سینا-دادخواه

سینا دادخواه

سینا دادخواه

پوزیشن فعلی: اطلاعاتی موجود نیست

سابقه کاری: اطلاعاتی موجود نیست

تحصیلات دانشگاهی: کارشناس مهندسی عمران

تخصص و مهارت: محتوا، کپی رایتینگ، نویسنده کتاب و ایده پرداز

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد