شاهین کلانتری

پوزیشن فعلی: مدیر مدرسه نویسندگی و مسئولیت تیم باشگاه تولیدکنندگان محتوا

سابقه کاری: مدرس، سخنران و نویسنده آکادمی مدرسان مطالعه شریف، سردبیر مجلۀ سراسری بزنگاه از سال 94 تا96، روزنامه‌نگار، کارتونیست، دبیر تحریریه، سردبیر مجله و نویسنده کتاب‌های موبایل درمانی، نویسندگی آنلاین، چرا باید زیادتر حرف بزنیم؟، تمایز خلاقانه و شاهراه تاثیرگذاری   

تحصیلات دانشگاهی: اطلاعاتی موجود نیست

تخصص و مهارت: نویسنده و مدرس استراتژیست محتوا 

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد