علیرضا ابراهیمیان

پوزیشن فعلی: بنیان گذار دیجی تلینگ

سابقه کاری: هم‌بنیان گذار پت پرس، مدیر رشد پگاه، مدیر بازاریابی محتوا مدیا ادز، سئو و مدیر دیجیتال مارکتینگ تپسل، مدیر دیجیتال مارکتینگ لولک و کارشناس دیجیتال مارکتینگ چارخونه

تحصیلات دانشگاهی: نرم افزار علم و فرهنگ

تخصص و مهارت: دیجیتال مارکتینگ، استراتژی محتوا و سئو

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد