علیرضا-امجدی

علیرضا امجدی

علیرضا امجدی

پوزیشن فعلی: مشاور مارکتینگ دی ام برد

سابقه کاری: مدیر دیجیتال مارکتینگ آدفا و مشاور مارکتینگ کوئین فود

تحصیلات دانشگاهی: مدیریت بازرگانی شریف

تخصص و مهارت: فروش و بازاریابی آنلاین

متاسفانه کتاب آموزشی یافت نشد